Czym jest identyfikacja wizualna

 

Tożsamość korporacyjna lub tożsamość marki to termin opisujący ogólne wrażenie, jakie wywiera korporacja, marka lub produkt, przekazywane za pomocą charakterystycznych elementów projektu.

Elementy identyfikacji wizualnej

Elementy składające się na tożsamość korporacyjną firmy to jej nazwa, wygląd wizualny i wizerunek werbalny. Tożsamość korporacyjna powinna być unikalna, zapadająca w pamięć i spójna we wszystkich kanałach komunikacji. Celem identyfikacji wizualnej jest stworzenie spójnego obrazu w umyśle konsumentów, tak aby myśląc o firmie, wiedzieli dokładnie, kim jesteś i co robisz. Świetnym przykładem tego jest Coca-Cola. Każdy wie, że kiedy widzi czerwoną puszkę z białym napisem na niej, to jest to Coca-Cola. Termin ten jest również używany w odniesieniu do tożsamości każdego podmiotu, w tym państwa lub organizacji. Silna tożsamość firmy może stanowić przewagę konkurencyjną i pomóc w budowaniu lojalności wobec marki.

Tożsamość poprzez identyfikacje wizualną

Tożsamość wizualna firmy jest często pierwszą rzeczą, którą ludzie zauważają, więc powinna odzwierciedlać to, co firma robi i jak dobrze to robi. Tożsamość wizualna firmy to zazwyczaj jej logo, ale może ona również obejmować inne elementy, takie jak palety kolorów, kroje pisma i obrazy. Celem identyfikacji wizualnej jest stworzenie spójnej obecności we wszystkich rodzajach mediów. Klientom trudno jest odróżnić firmy o podobnych produktach i usługach. Silna tożsamość korporacyjna pomaga klientom rozpoznać markę na tle konkurencji.

Cechy identyfikacji wizualnej

Silna tożsamość korporacyjna powinna mieć następujące cechy:

-Jest spójna we wszystkich rodzajach mediów.

-Odwzorowuje wartości i misję firmy.

Tożsamość korporacyjna powinna być prosta, zapadająca w pamięć i łatwo rozpoznawalna. Silna tożsamość korporacyjna może również pomóc klientom w rozróżnieniu marek oferujących podobne produkty i usługi. Efektywne loga korporacyjne są często proste i geometryczne w kształcie, ale mogą również wykorzystywać zdjęcia lub inne obrazy, które odzwierciedlają misję firmy. Obejmują logo, schemat kolorów i krój pisma. Celem tych elementów jest stworzenie spójnej obecności marki we wszystkich rodzajach mediów. Celem identyfikacji wizualnej jest stworzenie łatwo rozpoznawalnego wizerunku, który klienci mogą kojarzyć z firmą, produktem lub usługą. Silna tożsamość korporacyjna powinna być w stanie zakomunikować następujące elementy:

– Produkty i usługi firmy.

– Jakość tych produktów i usług.

– To, co odróżnia firmę od konkurencji.