Pozwolenia na postawienie hali namiotowej

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, hala namiotowa musi posiadać stosowne pozwolenie na budowę. Jest to jeden z podstawowych wymogów, które musi spełniać każdy rozpoczynający prace budowlane. Pozwolenie na budowę hali namiotowej jest wydawane przez starostę, a następnie przekazywane do inspektoratu nadzoru budowlanego.

Kiedy jest wymagane pozwolenie na postawienie hali namiotowej

Osoba posiadająca teren, na którym ma zamiar urządzić wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie hala namiotowa, musi uzyskać odpowiednie pozwolenie na budowę. Tak więc odpowiadając na pytanie, czy na hale namiotową potrzebne jest pozwolenie, odpowiedź brzmi, tak. Wymagane jest ono także w przypadku, gdy organizator ma zamiar postawić hale namiotowe na terenie innej osoby. Wydawane jest ono na podstawie decyzji administracyjnej, którą można uzyskać w starostwie powiatowym. W wydawanej decyzji znajdują się informacje dotyczące tego, jak powinna wyglądać hala namiotowa i jakie konieczne jest spełnienie przez nią wymogów. Warto pamiętać, że nawet jeśli hala namiotowa jest wynajęta, to właściciel terenu musi mieć wydane pozwolenie na budowę.

W jakich miejscach można postawić hale namiotową

Przede wszystkim by namioty nie znajdowały się w miejscu przeznaczonym pod budowę. Nie mogą być też umieszczone na ścieżkach rowerowych, znajdujących się na terenach zieleni, na pętlach autobusowych, ścieżkach pieszych, ogrodach, cmentarzach, parkach, a także na drogach publicznych. Nie wolno też wznosić namiotów na dachach budynków, jeśli nie mają one na to pozwolenia. Z kolei jeżeli namioty są umieszczone na terenach prywatnych, to nie potrzeba do tego żadnego pozwolenia. W sytuacji, kiedy jednak wnosi się je na tereny publiczne (np. wzdłuż chodników lub ścieżek rowerowych) trzeba mieć ze sobą pisemne zezwolenie właściciela terenu.

Charakter hal namiotowych i pozwolenie

Hala namiotowa to budynek o charakterze handlowym, który może być wykorzystywany na wiele sposobów. Może służyć jako punkt sprzedaży, magazyn lub miejsce na zabawy dla dzieci. Wszystko zależy od tego, jak zostanie wykorzystana. Aby ją otworzyć, musisz uzyskać pozwolenie od władz lokalnych. Pozwolenie na otwarcie hali namiotowej jest wydawane przez władze gminy. Aby uzyskać pozwolenie, musisz złożyć odpowiedni wniosek. We wniosku należy podać nazwę hali namiotowej, jej adres, cel wykorzystania oraz dane osobowe właściciela. Pozwolenie na otwarcie hali namiotowej jest wydawane na okres do 12 miesięcy. Po upływie tego czasu musi zostać ono przedłużone. Aby to zrobić, należy złożyć kolejny wniosek.