Krakowskie uczelnie z kierunkiem psychologia

Według American Psychological Association, psychologia jest naukowym badaniem umysłu i zachowania. Psychologia jest dyscypliną wieloaspektową i obejmuje wiele podrzędnych badań takich obszarów, jak rozwój człowieka, sport, zdrowie, psychologia społeczna i neuronauka poznawcza.

Zapotrzebowanie na psychologów jest duże – studiuj psychologię w Krakowie!

Ponieważ nasz świat staje się coraz bardziej złożony, rośnie zapotrzebowanie na psychologów, którzy mogą stosować zasady psychologiczne do rzeczywistych problemów. Licencjat z psychologii zapewnia uczniom szeroką podstawę w naukowym badaniu zachowań i procesów mentalnych.

Licencjat z psychologii jest doskonałym wyborem dla studentów, którzy chcą kontynuować karierę psychologii lub powiązaną dziedzinę. Licencjat z psychologii może również prowadzić do kariery w pracy socjalnej, zasobów ludzkich, marketingu lub sprzedaży.

Licencjat z psychologii w Krakowie

Licencjat z psychologii zwykle zajmuje cztery lata i obejmuje zajęcia w zakresie metod badawczych, statystyki i teorii psychologicznej. Studenci wykonują również praktykę lub staż, który zapewnia im praktyczne doświadczenie w pracy z klientami lub pacjentami.

Psychologowie z tytułem licencjata mogą znaleźć pracę na poziomie podstawowym pracującym w ośrodkach zdrowia psychicznego, szpitalach lub szkołach. Jednak większość psychologów potrzebuje przynajmniej magistra, aby kwalifikować się do licencji.

Magister z psychologii w Krakowie

Ukończenie magistra psychologii zwykle zajmuje dwa lata i obejmuje zajęcia w zaawansowanej teorii psychologicznej i metodach badawczych. Studenci wykonują również praktykę lub staż, który zapewnia im praktyczne doświadczenie w pracy z klientami lub pacjentami.

Psychologowie z tytułem magistra mogą znaleźć pracę pracującą w centrach zdrowia psychicznego, szpitalach, szkołach lub prywatnej praktyce. Jednak większość psychologów potrzebuje co najmniej stopnia doktora, aby kwalifikować się do licencji.

Ukończenie doktoranckie z psychologii zwykle zajmuje cztery do sześciu lat i obejmuje zajęcia w zaawansowanej teorii psychologicznej i metodach badawczych. Studenci wykonują również praktykę lub staż, który zapewnia im praktyczne doświadczenie w pracy z klientami lub pacjentami.

Doktorat z psychologii na studiach w Krakowie

Psychologowie z dyplomem doktoranckim mogą znaleźć pracę w centrach zdrowia psychicznego, szpitalach, szkołach, prywatnej praktyce lub badaniach. Psychologowie z stopniem doktora mogą również kwalifikować się do licencji jako psycholog kliniczny lub psycholog doradczy.